پایگاه خبری

بیرانوند: می‌خواهم بینی‌ام را عمل کنم،نظرتان چیست

بیرانوند: می‌خواهم بینی‌ام را عمل کنم،نظرتان چیست
دروازه‌بان پرسپولیس یک بار دیگر از طریق سیستم جدید نرم افزار اینستاگرام با هوادارانش ارتباط بر قرار کرد.البته این بار با تلفن همراه فرشاد احمد زاده!

بیرانوند: می‌خواهم بینی‌ام را عمل کنم،نظرتان چیست