پایگاه خبری

بیرانوند از اخراج فرار کرد!

بیرانوند از اخراج فرار کرد!
رضا غیاثی تاکید کرد اگر داور به بیرانوند کارت قرمز هم می‌داد کسی نمی‌توانست به او ایراد بگیرد.

بیرانوند از اخراج فرار کرد!