پایگاه خبری

بیانیه نمایندگان خطاب به روحانی درباره تامین مالی طرح تحول سلامت

بیانیه نمایندگان خطاب به روحانی درباره تامین مالی طرح تحول سلامت
۲۴۳ نماینده مجلس در بیانیه ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار توجه وی در خصوص تامین منابع مالی طرح تحول سلامت شدند.

بیانیه نمایندگان خطاب به روحانی درباره تامین مالی طرح تحول سلامت