پایگاه خبری

بیانیه خسرو حیدری در آستانه بازی با لوکوموتیو

بیانیه خسرو حیدری در آستانه بازی با لوکوموتیو
خسرو حیدری نوشت به احترام هواداران تمرینات را از سر می‌گیرند.

بیانیه خسرو حیدری در آستانه بازی با لوکوموتیو