پایگاه خبری

بولتون: ایران از فعالیت موشکی منع نشده است

بولتون: ایران از فعالیت موشکی منع نشده است
«جان بولتون» نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل که از او به عنوان گزینه قائم مقامی وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ نام برده شده است، بر لزوم پاره کردن برجام توسط رئیس جمهور کشورش تاکید کرده است.

بولتون: ایران از فعالیت موشکی منع نشده است