پایگاه خبری

بمب تابستانی باشگاه بارسلونا

بمب تابستانی باشگاه بارسلونا
آنخل دی ماریا، ستاره آرژانتینی پاری سن ژرمن گزینه مدنظر مسئولان باشگاه بارسلونا برای فصل آینده است.

بمب تابستانی باشگاه بارسلونا