پایگاه خبری

بشار اسد فاش کرد: عربستان گفت با ایران قطع رابطه کن تا از تو حمایت کنیم

بشار اسد فاش کرد: عربستان گفت با ایران قطع رابطه کن تا از تو حمایت کنیم
رئیس‌جمهور سوریه گفت: سران عربستان سعودی خیلی ساده و صریح به من گفتند اگر از ایران دور شوی و اعلام کنی که همه روابط سوریه با ایران را قطع کرده‌ای به تو کمک خواهیم کرد.»

بشار اسد فاش کرد: عربستان گفت با ایران قطع رابطه کن تا از تو حمایت کنیم

کتابخانه فرهنگ