پایگاه خبری

برخی به‌ جای اشاره به سخنان صریح امام، از ایشان خاطره تعریف می‌کنند/مردم در فتنه 88 پا روی نخبگان و خواص گذاشتند و رفتند/دشمن با حربه گزینه نظامی مسؤولان نطام را می‌ترساند

برخی به‌ جای اشاره به سخنان صریح امام، از ایشان خاطره تعریف می‌کنند/مردم در فتنه 88 پا روی نخبگان و خواص گذاشتند و رفتند/دشمن با حربه گزینه نظامی مسؤولان نطام را می‌ترساند
وزیر سابق اطلاعات گفت: دشمن پس از فتنه 88 روی آدم‌های متوسط رو به پایین جامعه به لحاظ مالی تمرکز کرده است.

برخی به‌ جای اشاره به سخنان صریح امام، از ایشان خاطره تعریف می‌کنند/مردم در فتنه 88 پا روی نخبگان و خواص گذاشتند و رفتند/دشمن با حربه گزینه نظامی مسؤولان نطام را می‌ترساند