پایگاه خبری

برج دیگری در مشهد طعمه حریق شد

برج دیگری در مشهد طعمه حریق شد
یک برج نیمه کاره و در حال ساخت در خیابان موسوی قوچانی مشهد طعمه حریق شد.

برج دیگری در مشهد طعمه حریق شد