پایگاه خبری

برتری کلینتون بر ترامپ به 8 درصد رسید

برتری کلینتون بر ترامپ به 8 درصد رسید
جدیدترین نظرسنجی انجام شده بعد از دومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا نشان داده که برتری هیلاری کلینتون بر رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ در میان رای دهندگان احتمالی به هشت درصد رسیده است.

برتری کلینتون بر ترامپ به 8 درصد رسید

موبایل دوستان