پایگاه خبری

بذرپاش: بانک ها دولت تعیین می کنند

بذرپاش: بانک ها دولت تعیین می کنند
سیاستمدار اصولگرا و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اظهارات کارشناسان بانک مرکزی رکود اقتصادی ایران در ۵۰ سال اخیر سابقه نداشته است.

بذرپاش: بانک ها دولت تعیین می کنند