پایگاه خبری

با مشهورترین آدمخوار جهان آشنا شوید

با مشهورترین آدمخوار جهان آشنا شوید
در 12 فوریه 1999، خبر دستگیری قاتل آدمخوار دیوانه ای در ونزوئلا مانند یک بمب ترکید. مطبوعات، به سرعت این مرد دیوانه را به عنوان اولین قاتل سریالی کشور ونزوئلا معرفی کردند.

با مشهورترین آدمخوار جهان آشنا شوید