پایگاه خبری

با این همه کاندید چکار کنیم؟!

با این همه کاندید چکار کنیم؟!
از ما پرسیدند با این‌همه آدم که به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری ۹۶ ثبت‌نام کرده‌اند، چه‌کار کنیم؟ و چطوری بفهمیم کی بهتر است؟ این سؤال البته برای وزارت کشور هم مطرح است.

با این همه کاندید چکار کنیم؟!