پایگاه خبری

بالاک: کانته هنوز بهترین هافبک دنیا نیست

بالاک: کانته هنوز بهترین هافبک دنیا نیست
میشائیل بالاک، هافبک سابق تیم چلسی می گوید که خیلی زود است تا برچسب بهترین هافبک دنیا را به انگولو کانته چسبانده شود.

بالاک: کانته هنوز بهترین هافبک دنیا نیست