پایگاه خبری

بالاخنین: آزمون باعث شکست بایرن‌ شد

بالاخنین: آزمون باعث شکست بایرن‌ شد
مربی پیشین تیم ملی روسیه از سردار آزمون،‌ ملی‌پوش ایرانی تیم روستوف به‌عنوان عامل اصلی شکست بایرن مونیخ نام برد.

بالاخنین: آزمون باعث شکست بایرن‌ شد