پایگاه خبری

بازگشایی دوباره پرونده خلعتبری و عجمان

بازگشایی دوباره پرونده خلعتبری و عجمان
با گذشت چند فصل از انتقال عجیب محمدرضا خلعتبری به پرسپولیس حالا صدرنشین لیگ برتر با دردسرهای مالی زیادی پیرامون این موضوع روبرو شده است.

بازگشایی دوباره پرونده خلعتبری و عجمان