اخبار اقتصادی

بازترین و باثبات‌ترین اقتصادهای جهان

بازترین و باثبات‌ترین اقتصادهای جهان
موسسه تحقیقاتی لگاتوم دهمین شاخص رفاه جهانی سالانه خود را به تازگی منتشر کرده که به رتبه‌بندی موفق‌ترین کشورهای جهان پرداخته است.

بازترین و باثبات‌ترین اقتصادهای جهان