پایگاه خبری

بازار شلوغ کاندیداتوری و به تمسخر شایستگی‌ها

بازار شلوغ کاندیداتوری و به تمسخر شایستگی‌ها
حسن بیادی در خبرآنلاین نوشت: در جامعه اى كه در آن تحزب و افكار حزبى مترادف با كار امنيتى است چه انتظاری می توان برای تحرکات انتخاباتی داشت؟ باندهاى متصل به قدرت و ثروت به نام جبهه و ائتلاف و گروه در فصل انتخابات هركار غيرممكنى را ممكن مي كنند، ميان همه جناح هاى سياسى موجود در كشور فرقى نیست.

بازار شلوغ کاندیداتوری و به تمسخر شایستگی‌ها