پایگاه خبری

بارسلونا به دنبال سرمربی سابق تیم ملی فرانسه

بارسلونا به دنبال سرمربی سابق تیم ملی فرانسه
به نظر می رسد انتخاب سرمربی فصل بعدی تبدیل به بزرگترین دلمشغولی روسای بارسا در مقطع کنونی شده است.​​​​​​​

بارسلونا به دنبال سرمربی سابق تیم ملی فرانسه