پایگاه خبری

باربرا استرایسند، بازیگر و خواننده ای موفق ولی بی ادعا

باربرا استرایسند، بازیگر و خواننده ای موفق ولی بی ادعا
دهها سال است که در نمایش و آواز در صدر قرار دارد. جایزه‌ای نیست که نبرده و افتخاری نیست که نصیب‌اش نشده باشد. اما او همچنان زنی ساده و فروتن باقی مانده و از هنرمندان متعهد شناخته می‌شود. باربرا استرایسند ۷۵ ساله شد.

باربرا استرایسند، بازیگر و خواننده ای موفق ولی بی ادعا