پایگاه خبری

باتری‌های جدید با 3 برابرعمر بالاتر

باتری‌های جدید با 3 برابرعمر بالاتر
جان گودیناف، پروفسور 94 ساله دانشگاه آستین، مدرسه مهندسی کوکرِل از آلترناتیو جدیدی می‌گوید که در مقایسه با باتری‌های لیتیم-یون کنونی، سریع‌تر شارژ شده و غیرقابل اشتعال هستند چراکه از مواد سخت و نه الکترودهای مایع قابل اشتعال ساخته می‌شوند.

باتری‌های جدید با 3 برابرعمر بالاتر