پایگاه خبری

ای جوانان! مبادا در رختخواب ذلت بمیرید

ای جوانان! مبادا در رختخواب ذلت بمیرید
ای جوانان مبادا در رختخواب ذلت بمیرید که حسین (ع) در میدان نبرد شهید شد و ای جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی (ع) در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی‌طرفی بمیرید که علی اکبر در راه اسلام شهید شد.

ای جوانان! مبادا در رختخواب ذلت بمیرید

باران فیلم