اخبار اقتصادی

ایزدی: رویکرد مکرون به ایران، اقتصادی است

ایزدی: رویکرد مکرون به ایران، اقتصادی است
دکتر پیروز ایزدی در گفتگویی کوتاه با خبرگزاری خبرآنلاین، از رویکردهای رئیس جمهور جدید فرانسه گفت.

ایزدی: رویکرد مکرون به ایران، اقتصادی است