پایگاه خبری

ایران حمله جنگنده‌های سعودی به مراسمی در صنعا را به شدت محکوم کرد

ایران حمله جنگنده‌های سعودی به مراسمی در صنعا را به شدت محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله جنگنده‌های سعودی به مراسمی در صنعا که منجر به کشته و مجروح شدن ده‌ها غیرنظامی بیگناه و بی دفاع شد را به شدت محکوم کرد.

ایران حمله جنگنده‌های سعودی به مراسمی در صنعا را به شدت محکوم کرد

طاووس موزیک