پایگاه خبری

اولین خودروی الکتریکی سوبارو تا 2021 می‌آید

اولین خودروی الکتریکی سوبارو تا 2021 می‌آید
سوبارو جزو خودروسازانی است که به رقابت جهانی برای رفتن به سمت پیشرانه های الکتریکی پیوسته است. طراحان پلتفرم جدید متغیر این شرکت که روی تازه ترین نسل از ایپمرزا قرار گرفته، هنگام طراحی آن استفاده از باتری برای پیشرانه‌های الکتریکی را نیز در نظر داشته‌اند.

اولین خودروی الکتریکی سوبارو تا 2021 می‌آید