پایگاه خبری

اولین تیزر از وانت مرسدس بنز

اولین تیزر از وانت مرسدس بنز
شما در هر سگمنتی ماشین بخواهید، مرسدس بنز بلافاصله برایتان جور می‌کند، اما این کمپانی بزرگ خودروسازی همانند دیگر شرکت‌های آلمانی هم رده در یک سگمنت خیلی ضعیف عمل کرده و باعث شده به تسخیر رقبای آمریکایی و ژاپنی بازار درآید و آن هم یک سگمنت پر طرفدار به نام “پیکاپ” است

اولین تیزر از وانت مرسدس بنز

wolrd press news