پایگاه خبری

اولویت بزرگ ترامپ از نظر مشاور ارشدش

اولویت بزرگ ترامپ از نظر مشاور ارشدش
مشاور ارشد رئیس جمهور منتخب آمریکا تاکید کرده است که انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به بیت المقدس، «اولویت بزرگ» دونالد ترامپ است.

اولویت بزرگ ترامپ از نظر مشاور ارشدش