پایگاه خبری

اولاند: تیراندازی در پاریس اقدامی تروریستی بود

اولاند: تیراندازی در پاریس اقدامی تروریستی بود
رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد، تحقیقات اولیه در مورد تیراندازی در خیابان شانزه‌لیزه پاریس حاکی از تروریستی بودن آن است.

اولاند: تیراندازی در پاریس اقدامی تروریستی بود