پایگاه خبری

اوبلاک و ثبت یک رکورد تاریخی در اروپا

اوبلاک و ثبت یک رکورد تاریخی در اروپا
یان اوبلاک، سنگربان آماده اتلتیکو مادرید خلق رکوردی تاریخی در لیگ قهرمانان را به نام خود ثبت است.​​​​​​​

اوبلاک و ثبت یک رکورد تاریخی در اروپا