پایگاه خبری

اوباما طرح اخراج مسلمانان و اعراب را لغو کرد

اوباما طرح اخراج مسلمانان و اعراب را لغو کرد
باراک اوباما در آخرین روز های ریاست جمهوری، طرح فهرست برداری و اخراج اعراب و مسلمانان از خاک امریکا را که پس از یازده سپتامبر تصویب شده بود، به منظور جلوگیری از تصمیمات افراطی و نژاد پرستانه ترامپ رئیس جمهوری منتخب، لغو کرد.

اوباما طرح اخراج مسلمانان و اعراب را لغو کرد