پایگاه خبری

اهداف ادعایی ترکیه از تجاوز نظامی به سوریه

اهداف ادعایی ترکیه از تجاوز نظامی به سوریه
شورای امنیت ملی ترکیه مدعی شد هدف عملیات سپر فرات تامین امنیت مرزی کشور٬ جلوگیری پاکسازی منطقه از وجود داعش و گروهای شبه نظامی کرد است.

اهداف ادعایی ترکیه از تجاوز نظامی به سوریه