پایگاه خبری

انفجار کلیسای قبطی‌ها در مصر؛ اهداف پشت پرده

انفجار کلیسای قبطی‌ها در مصر؛ اهداف پشت پرده
انفجار کلیسای قبطی ها در مصر که شمار زیادی قربانی و زخمی برجا گذاشت، نگاه تحلیلگران و ناظران امور این کشور را درباره اهداف پشت پرده این اقدام به خود معطوف کرده است.

انفجار کلیسای قبطی‌ها در مصر؛ اهداف پشت پرده