پایگاه خبری

انصاری: نایب قهرمانی استقلال کم از قهرمانی ندارد

انصاری: نایب قهرمانی استقلال کم از قهرمانی ندارد
هافبک استقلال گفت: امیدوارم یک بازی خوب و به دور از تنش باشد و ما هم بتوانیم با امتیاز از تبریز برگردیم.

انصاری: نایب قهرمانی استقلال کم از قهرمانی ندارد