پایگاه خبری

انریکه و بارسا؛ اینجا زمان متوقف نخواهد‌ شد

انریکه و بارسا؛ اینجا زمان متوقف نخواهد‌ شد
حمیدرضا صدر به جدایی زودهنگام لوییز انریکه و بارسا در پایان فصل پرداخته. چرا رهبری بارسا و رئال پایان های خوش ندارند؟​​​​​​​

انریکه و بارسا؛ اینجا زمان متوقف نخواهد‌ شد