پایگاه خبری

انتقاد شورای نگهبان از شایعات انتخاباتی

انتقاد شورای نگهبان از شایعات انتخاباتی
سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از دامن زدن به شایعاتی مبنی بر اینکه اعضای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به چه کسی رای مثبت داده یا نداده‌اند، تاکید کرد: رای پایانی شورای نگهبان مورد قبول همه اعضا قرار گرفته است.

انتقاد شورای نگهبان از شایعات انتخاباتی