پایگاه خبری

انتصابات جدید در صدا و سیما

انتصابات جدید در صدا و سیما
معاون برون مرزی صدا و سیما، مدیرکل خبر و تفاسیر و مدیر رادیو عربی و آفریقایی این معاونت را با صدور احکامی جداگانه منصوب کرد.

انتصابات جدید در صدا و سیما

خبر جدید