پایگاه خبری

امیری: نقض برجام آمریکا را بی اعتبار می کند

امیری: نقض برجام آمریکا را بی اعتبار می کند
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یک سند حقوقی و بین المللی است و نقض آن توسط آمریکا، این کشور را نزد جامعه جهانی بی اعتبار می کند.

امیری: نقض برجام آمریکا را بی اعتبار می کند