پایگاه خبری

امید عالیشاه هم می‌خواهد سرباز شود

امید عالیشاه هم می‌خواهد سرباز شود
پس از احمد نوراللهی دومین بازیکن پرسپولیس هم تصمیم دارد با پایان دادن به دوران دانشجویی خود راهی خدمت سربازی شود.

امید عالیشاه هم می‌خواهد سرباز شود