پایگاه خبری

الله کرم عذرخواهی کرد

الله کرم عذرخواهی کرد
حسین الله ‌کرم در خصوص حذف بخش‌هایی از مطلبی که علیه وزیر خارجه کشورمان درباره سخنان منسوب به رهبری در دیدار هیات دولت و دیدار پوتین با رهبر انقلاب منتشر کرده بود عذرخواهی کرد.

الله کرم عذرخواهی کرد