پایگاه خبری

السد با پورعلی‌گنجی قهرمان کاپ قطر شد

السد با پورعلی‌گنجی قهرمان کاپ قطر شد
تیم السد در حضور ۹۰ دقیقه‌ای ملی‌پوش ایرانی‌اش الجیش را شکست داد و به عنوان قهرمانی کاپ قطر دست یافت.

السد با پورعلی‌گنجی قهرمان کاپ قطر شد