پایگاه خبری

افسانه توتی به پایان رسید

افسانه توتی به پایان رسید
فرانچسکو توتی، ستاره ایتالیایی و با تجربه رم با حضور در دیدار برابر جنوا برای آخرین بار در مستطیل سبز حاضر شد.

افسانه توتی به پایان رسید