پایگاه خبری

اعضای ستاد انتخابات کشور مشخص شدند

اعضای ستاد انتخابات کشور مشخص شدند
وزیر کشور طی احکامی اعضای ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره مجلس شورای اسلامی را منصوب کرد.

اعضای ستاد انتخابات کشور مشخص شدند