پایگاه خبری

اعتراض فولاد به انتقال رفیعی به پرسپولیس

اعتراض فولاد به انتقال رفیعی به پرسپولیس
مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان از ادامه پیگیری های حقوقی در رابطه با تعهدات سروش رفیعی به این باشگاه خبر داد.

اعتراض فولاد به انتقال رفیعی به پرسپولیس