پایگاه خبری

اظهارات کلینتون درباره کینه شخصی پوتین نسبت به خود

اظهارات کلینتون درباره کینه شخصی پوتین نسبت به خود
نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آمریکا خصومت شخصی رئیس‌جمهوری روسیه با خود را عامل اصلی دخالت مسکو در انتخابات ایالات متحده دانست.

اظهارات کلینتون درباره کینه شخصی پوتین نسبت به خود