طلا

اطلاعیه‌ کمیته‌ امداد درباره حرف‌های‌ فتاح

اطلاعیه‌ کمیته‌ امداد درباره حرف‌های‌ فتاح
روابط عمومی کمیته امداد با صدور اطلاعیه ای در خصوص برداشت غیر واقعی برخی رسانه ها از صحبت های رئیس کمیته امداد توضیحاتی را ارائه کرد.

اطلاعیه‌ کمیته‌ امداد درباره حرف‌های‌ فتاح