پایگاه خبری

اصلاح کاشت و برداشت با پهپادها

اصلاح کاشت و برداشت با پهپادها
شرکت نرم افزاری DroneDeploy محصول تازه ای به نام Fieldscanner عرضه کرده که از حیف و میل شدن محصولات کشاورزی در حین کشت جلوگیری کرده و بهره وری در این زمینه را به حداکثر می رساند.

اصلاح کاشت و برداشت با پهپادها