پایگاه خبری

اسپالتی: بدون میلیک کار سختی داریم

اسپالتی: بدون میلیک کار سختی داریم
سرمربی رم تاکید کرده تیمش با نبود آرکادیوژ میلیک به مشکل نخواهد خورد، اما کار سختی در پیش دارد.

اسپالتی: بدون میلیک کار سختی داریم

پرس نیوز