پایگاه خبری

استقبال هیلاری از اظهارات همسر اوباما علیه ترامپ

استقبال هیلاری از اظهارات همسر اوباما علیه ترامپ
هیلاری کلینتون گفت میشل اوباما نشان داد که ما اجازه نخواهیم داد که این نماد خطرناک، تفرقه افکن، تاریک و بدبین از آمریکا بر قلب ها حکمفرمایی کند.

استقبال هیلاری از اظهارات همسر اوباما علیه ترامپ

ساخت بنر