پایگاه خبری

استقبال شورای امنیت از تشکیل دولت وحدت ملی لبنان

استقبال شورای امنیت از تشکیل دولت وحدت ملی لبنان
شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای از تشکیل دولت وحدت ملی لبنان استقبال کرد.

استقبال شورای امنیت از تشکیل دولت وحدت ملی لبنان