پایگاه خبری

استقبال ایران از اعلام آتش‌بس در یمن

استقبال ایران از اعلام آتش‌بس در یمن
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اعلام آتش‌بس در یمن استقبال کرد.

استقبال ایران از اعلام آتش‌بس در یمن

خرم خبر